สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ เพื่อคนเชียงรายและพะเยา

เจ้าของรถต้องการใช้เงินด่วน เลือกใช้บริการสินเชื่อรูปแบบการรับจำนำทะเบียนรถ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา จาก กรีนวิง เงินด่วน (Wing Money) ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน และให้คุณมีรถใช้ดังเดิม

ต้องการเงินด่วน เงินก้อนไปใช้หมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่อง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้ เพียงเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ ช่วยให้คุณมีเงินก้อนไปใช้จ่ายเมื่อจำเป็นได้ โดยไม่ต้องสูญเสียรถยนต์ที่เป็นดั่งเครื่องมือทำมาหากิน และพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปเหมือนกับการขายรถแลกเงิน

 • ให้วงเงินสูงสุด 300,000 บาท 
 • สามารถผ่อนชำระได้ต่ำสุด 12 เดือน และ สูงสุด 60 เดือน
 • ผ่อนชำระรายเดือน ผ่อนทุกเดือนเท่า ๆ กัน
 • อัตราดอกเบี้ย APR และค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกิน 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

 

 

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ หรือสินเชื่อรถแลกเงินคืออะไร?

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า สินเชื่อรถแลกเงิน หมายถึงสินเชื่อที่ใช้เล่มทะเบียนรถยนต์เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ต้องการเงินก้อน แต่ไม่ต้องการขายรถ และยังต้องการรถยนต์ไว้ใช้งาน โดยเราสามารถสรุปข้อดีของสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ได้ดังนี้

 • มีรถใช้แน่นอน ผู้ขอสินเชื่อสามารถใช้ประโยชน์จากรถยนต์ได้ตามปกติ
 • ไม่จำเป็นต้องโอนเล่มทะเบียนรถ ผู้ขอสินเชื่อสามารถครอบครองรถได้ตามปกติ
 • ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน สามารถใช้เล่มทะเบียนรถเป็นหลักประกันได้เลย
 • กู้ได้ทุกอาชีพ เพียงมีรถเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะมีรายได้ประจำหรือรายได้ไม่แน่นอน ก็กู้ได้

 

เงื่อนไขสินเชื่อทะเบียนรถยนต์และในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา จาก “กรีนวิง เงินด่วน”

“กรีนวิง เงินด่วน” คือผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา สำหรับคนทุกอาชีพ ดำเนินงานภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้บริการสินเชื่อเล่มทะเบียนรถแลกเงินโดยไม่เช็กบูโร 

ผู้ที่มองหาสินเชื่อรถแลกเงินในจังหวัดเชียงรายและพะเยา ในอัตราดอกเบี้ยยุติธรรมแบบลดต้นลดดอก และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เลือกใช้บริการรับจำนำทะเบียนรถจาก กรีนวิง เงินด่วน ได้เลย

ความหมายของผลิตภัณฑ์

สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์ เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ โดยมีเล่มทะเบียนรถนั้น ๆ เป็นหลักประกัน ให้วงเงินสูงสุด 300,000 บาท และสามารถผ่อนชำระได้นาน 12-60 เดือน

ผู้ขอสินเชื่อสามารถครอบครองรถและใช้ประโยชน์ในฐานะผู้ครอบครองรถได้ตามปกติ โดยผู้กู้จะต้องมอบเล่มทะเบียนรถไว้เป็นหลักประกัน พร้อมทั้งลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องเอาไว้ ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้บริษัทฯ จะทำการติดตามรถและนำรถออกขายเพื่อชำระหนี้ต่อไป 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์

 • อายุ 20-65 ปี
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพะเยา หรือจังหวัดเชียงราย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติรถยนต์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

 • ภาษีและ พ.ร.บ. รถยนต์ยังไม่หมดอายุ
 • กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้รับโอนจากบุคคลธรรมดาสู่บุคคลธรรมดา ต้องไม่น้อยกว่า 45 วันนับจากวันรับโอนกรรมสิทธิ์ (กรณีโอนกรรมสิทธิ์จากนิติบุคคลสู่บุคคลธรรมดาไม่เข้าเงื่อนไขนี้)
 • รับจำนำเล่มรถยนต์ทุกยี่ห้อ โดยมีอายุรถไม่เกิน 18 ปี
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

หลักการผ่อนชำระดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

 

 

ตัวอย่างการคำนวนอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 

เช่น ต้องการกู้เงิน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี จะคำนวณเงินผ่อนต่องวดตามตารางดังต่อไปนี้

 

สิ้นงวด
จำนวนผ่อน
ชำระต่องวด (1)
ชำระดอกเบี้ย (2)
ชำระเงินต้น (1)-(2)
เงินต้นคงเหลือ
0
   
50,000
1
4,728
1,019
3,709
46,291
2
4,728
852
3,876
42,415
3
4,728
865
3,863
38,552
4
4,728
760
3,968
34,585
5
4,728
705
4,023
30,562
6
4,728
603
4,215
26,436
7
4,728
539
4,189
22,247
8
4,728
453
4,275
17,973
9
4,728
355
4,373
13,599
10
4,728
277
4,451
9,149
11
4,728
180
4,548
4,601
12
4,728
94
4,601
0

  

ค่าบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากค่างวด

 1. ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ กรณีค้างชำระหรือค้างชำระสะสม
 • ไม่เกิน 50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด
 • ไม่เกิน 100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

หมายเหตุ : เรียกเก็บกรณีลูกค้ามียอดหนี้ค้างชำระสะสมเกิน 1,000 บาท

 1. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาต่าง ๆ : 100 บาทต่อครั้ง

  

มองหาบริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ในเชียงรายและพะเยา เลือกกรีนวิง เงินด่วน

กรีนวิง เงินด่วน ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้ขอสินเชื่อมีรถใช้ตามปกติ ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนรถ ด้วยกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่ละเอียด และถี่ถ้วน หากสนใจสามารถสมัครสินเชื่อทะเบียนรถแลกเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือสาขาบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 061-272-6655 และ Facebook กรีนวิง เงินด่วน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้