สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

สินเชื่อประกอบอาชีพรายย่อย สมัครไว ได้วงเงินสูง 

 ปัญหาเงินทองไม่พอใช้เกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพที่รายได้ในแต่ละเดือนไม่แน่นอน เช่น คนค้าขาย เกษตรกร พนักงานพาร์ตไทม์ ช่างก่อสร้าง รวมถึงผู้ที่ทำอาชีพอิสระอื่น ๆ เมื่อรายได้ไม่แน่นอน แต่รายจ่ายจ่อรออยู่อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ากินอยู่ในแต่ละวัน ค่าเทอมลูก รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ จะไปหยิบยืมคนรอบข้างก็ยาก ยิ่งไม่มีทรัพย์สินมีค่าเพื่อนำไปขายหรือจำนำก็ยิ่งมืดแปดด้าน แต่รู้ไหมว่ายังมีทางออก นั่นก็คือการใช้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่กู้ได้แบบไม่เช็กเครดิต สมัครไว และให้วงเงินสูงอีกด้วย

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสินเชื่อประกอบอาชีพ ออกแบบมาเพื่อคนค้าขาย เกษตรกร และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน เป็นสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายประเภทหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ทำให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินที่ถูกกฎหมาย มีอัตราดอกเบี้ยยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง

 • ให้วงเงินสูงสุดอยู่ที่คนละไม่เกิน 100,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ)
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระต่ำสุด 12 เดือน สูงสุด 36 เดือน
 • ผ่อนชำระรายเดือน โดยจ่ายทุกเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดต่อปี (APR) รวมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ไม่เกิน 33% ต่อปี

 


ข้อดีของการใช้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

 

 • ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือรายได้ไม่แน่นอน
 • เป็นเงินไปต่อยอดกิจการหรือประกอบอาชีพได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 • ลดปัญหาจากการเป็นหนี้นอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอย่างไม่เป็นธรรม หรืออันตรายจากแก๊งทวงหนี้

 


คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้กู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์


ที่กรีนวิง เงินด่วน (Wing Money) เราคือผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา บริการรวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อประคองให้ชีวิตคุณไปต่อได้แบบไม่สะดุด โดยผู้ที่สนใจกู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กับเรา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีอายุ 20-65 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 • ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดพะเยา หรือจังหวัดเชียงราย
 • อาชีพอิสระ ต้องมีเอกสารแสดงรายได้จากการประกอบอาชีพชัดเจน
 • อาชีพเกษตรกร ต้องมีเล่มทะเบียนเกษตรกรประกอบ 
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 

 

 

ขั้นตอนการขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กับกรีนวิง เงินด่วน สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ เพียงระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ อาชีพปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน เบอร์โทรศัพท์ และช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการติดต่อกลับเพื่อให้คำปรึกษาโดยเร็วที่สุด คุณเพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบ ทางบริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อให้คุณรอรับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลย

 

หลักการผ่อนชำระดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

 

 

ตัวอย่างการคำนวนอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 

เช่น ต้องการกู้เงิน 10,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 33% ต่อปี จะคำนวณเงินผ่อนต่องวดจากสูตรดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1: ดอกเบี้ยจ่ายต่องวด
คำนวณหาดอกเบี้ยงวดที่ 1 (ตัวอย่างเดือน ม.ค. ซึ่งมี 31 วัน)

= เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี X จำนวนวันในงวดจำนวนวันใน 1 ปี

= 10,000 x 33% x 31365 = 280 บาท

ขั้นที่ 2: เงินต้นที่ลดลง
= จำนวนเงินผ่อนชำระในงวดนั้น - ดอกเบี้ยที่จ่ายในงวดนั้น

= 990 - 280

= 710 บาท

ขั้นที่ 3: เงินต้นคงเหลือ
หาเงินต้นคงเหลือ เพื่อใช้คิดดอกเบี้ยสำหรับงวดถัดไป

= เงินต้นคงเหลือจากงวดก่อน - เงินต้นลดลง

= 10,000 - 710

= 9,290 บาท

หลังจากทำตามขั้นตอนจนครบงวดที่ 12 จะได้ดอกเบี้ยและเงินต้นคงเหลือดังตาราง ดังนี้

 

สิ้นงวด
จำนวนผ่อน
ชำระต่องวด (1)
ชำระดอกเบี้ย (2)
ชำระเงินต้น (1)-(2)
เงินต้นคงเหลือ
0
 
 
 
10,000
1
990
280
710
9,290
2
990
235
755
8,536
3
990
239
750
7,785
4
990
211
779
7,007
5
990
196
793
6,213
6
990
169
821
5,392
7
990
151
839
4,554
8
990
128
862
3,692
9
990
100
890
2,802
10
990
79
911
1,891
11
990
51
938
952
12
990
27
953
0

 

ค่าบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากค่างวด

 1. ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ กรณีค้างชำระหรือค้างชำระสะสม
   • ไม่เกิน 50 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหนึ่งงวด
   • ไม่เกิน 100 บาท ต่อรอบการทวงถามหนี้ ในกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

  หมายเหตุ: เรียกเก็บกรณีลูกค้ามียอดหนี้ค้างชำระสะสมเกิน 1,000 บาท

 2. ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ : 100 บาทต่อครั้ง

 

กรีนวิง เงินด่วน ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ในเชียงรายและพะเยา

เงินทองขาดมือ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่รออยู่ อยากสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดพะเยา เลือกกรีนวิง เงินด่วน (Wing Money) กู้ง่าย เพียงกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ของเราแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ให้วงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน 12-36 เดือน อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก มีสาขาให้บริการครอบคลุม เข้าถึงรวดเร็ว กู้ง่ายได้ทุกอาชีพ ไม่เช็กเครดิตบูโร เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 061-272-6655 และ Facebook กรีนวิง เงินด่วน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้